Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danmark - nya krav på foder som inte gödslats ekologiskt

Det foder danska mjölk- och köttproducenter använder till sina djur rekommenderas att från 2021 gå under nya krav. Den branschrekommendation som tagit fram av Økologisk Landsforening tillsammans med Landbrug & Fødervarer gäller för foder från produktioner med över 50 kg N per harmoniareal, om gödslet de använder inte är ekologiskt.

De nya rekommenderade kraven är:

- Växtföljden får inte vara ensidig i den bemärkelse att den ökar växtsjukdomar eller missgynnar marken.

- Växtföljden måste till 20 procent bestå av kvävefixerande grödor

- Fälten ska vara gröna över vintern. Om detta inte är omöjligt för alla fält kan visa uteslutas, förutsatt att utlakningen av jorden begränsas på annat sätt, exempelvis genom användning av fånggrödor eller genom växtföljden (om det gått flera år sedan kvävefixering gjordes i fältet)

- Fånggröda, mellangröda eller höstraps måste odlas första och andra hösten efter plöjning av klöver

- Fånggröda, mellangröda eller höstraps måste odlas första hösten efter ett 1-års klöver eller andra kvävefixerande grödor

Källa: ecoadvie.dk

2020-09-01