Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Misstankar om kemiska bekämpningsmedel i KRAV-märkt växtnäring

Sedan början på sommaren har uppgifter om potentiella kemiska bekämpningsmedel i KRAV-märkt växtnäring uppkommit. Varningarna gäller både flyttande växtnäring och för växtnäring i pelletsform, och har märkts av genom att visa grönsaker, speciellt tomater, slutat att växa och skrumpnat. KRAV ser händelsen som oacceptabel och har börjat utreda fallet.

Det är inte helt fastställt hur ämnena tagit sig in i växtnäringen, men en hypotes är att rester från persistenta bekämpningsmedel för konventionell odling ligger bakom problemet. Eftersom dessa bekämpningsmedel tar lång tid att bryta ner, och konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin får användas som substrat i växtnäring för ekologisk odling, så misstänks kemikalierna tagit sig in denna väg. KRAV håller på att analysera de utsatta produkterna, och försäljning av många v dessa har också stoppats under sommaren. Ett resultat om exakt orsak hoppas kunna fastslås snart.

2020-08-27