Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fler kor behövs i landskapet – dyngbaggen hotas

Dyngbaggarna spelar en viktig roll i ett naturligt ekosystem: de omvandlar både naturlig gödsel och döda växtdelar till ny näring och energi som kan tas upp av jorden. Baggarna behöver dock något att leva i, och Økologisk Landsforening i Danmark noterar nu att en minskning av betande djur i landskapet medför mindre komockor i naturen. Bristen gör att baggarna sakar livsmiljö att vistas i, och Økologisk Landsforening varnar för att flera arter är hotade, och att några redan har försvunnit.

Miljön på landsbygden har förändrats under de senaste decennierna. De många öppna betesmarkerna har nu blivit färre, då många kor går inomhus i stall året om. På grund av det minskad aktivitet från nöt- och mjölkreatur i naturen påverkas också andra faktorer.

Dyngbaggarna, som söker sig till platser där det både finns mycket ljus och gödsel, har minskat i antal. Baggarna behövs av flera anledningar: de luftar jorden och bryter ner döda växer, vilket i sin tur förbättrar markstrukturen. Michael Kjerkegaard, som driver verksamhet med ekologiska nötkreatur i Danmark, menar att ett ekologiskt system där djuren går mycket utomhus gynnar både marken och baggarna. Danska regler kräver att ekologiska nötkreatur går ute mellan 1 april och 1 november. Michaels 200 kor går dock ute året runt, och bidrar därför med ett viktigt bidrag till naturen under årets alla månader.

- Det är naturligt för djuren att gå ute hela året. Det passar sig bra med hur betesmarkerna ligger, eftersom korna kan söka skydd från väder och vind i skogen. Vi flyttar också korna varje dag, säger Michael Kjerkegaard. Redan i februari kunde Michael se aktivitet i komockorna från baggar och flugor, så energi och näringsämnen kan ta sig nere i jorden. Enligt Bent Rasmussen, naturkonsult på Økologisk Landsforening, spelar ekologiska djur som går ute en avgörande roll i dyngbaggarnas överlevnad.

Källa: Fagmediet Økologisk

2020-08-24