Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV inför nya regler för certifierade produktioner

Den 1 januari 2021 väntas en ny EU-förordning för ekologisk produktion och konsumtion träda i kraft. I anslutning till detta har KRAV valt att göra en översyn sin regelbok och göra anpassningar, både för att koppla till den nya förordningar samt för att uppdatera existerande regler. Enligt Jonas Carlberg, affärsområdeschef Lantbruk på KRAV, markerar regeländringarna ett steg vidare i företagets klimatarbete med att införa åtgärder som ytterligare ska minska klimatbelastningen.

Reglerändringarna gäller för fem olika områden och motsvarar både skräpningar av existerande regler samt införandet av nya. Inom växtodlingen har KRAV skärpt reglerna kring den mängd kväve och fosfor som får spridas per hektar och år, för att både minska läckage av växtnäring och utsläpp av växthusgaser från ekologiska jordbruk. Denna orsak ligger också till grund för införandet av ett krav på mätning och beräkning av klimatpåverkan för större KRAV-certifierade företag.

2020-08-11