Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vilken svensk mjölkras presterar bäst inom ekologisk produktion?

I en nyligen publicerad studie har forskare undersökt hur svenska mjölkraser jämför sig mot varandra inom ekologisk produktion. Studien inkluderade raserna Svensk holstein, SRB och SKB och baserades på data från besättningar anslutna till kokontrollen.

Resultaten visade på att holstein gav högst avkastning, medan den bästa fetthalten och proteinhalten fanns i mjölk från SKB. SRB tog mittenpositionen i båda mättningarna. Jordbruksverket har vidare använt dessa siffror för att jämföra mjölkintäkt mellan de tre raserna. Den höga avkastningen från holstein väger upp de sämre halterna i mjölken, och ger en intäkt som är 3 300 kr högre än för SRB och 12 000 kr högre än för SKB.

Avkastningarna har även jämförts med konventionella siffror. Från dessa går att utläsa att både holstein och SRB inom ekologisk produktion avkastar ca 10 % mindre än dess konventionella motpart. SKB-kor gav istället en 5 % högre avkastning vid ekologisk produktion, varpå jordbruksverket menar att mjölkproducenter inte ska räkna med en avkastningsminskning vid överläggning till ekologisk produktion.

Källa: Jordbruksverket och Cambridge University Press

2020-08-10