Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Möjligheter och utmaningar med tång som foder

Att använda tång i foderstaten har på senare tid haussats som en av de stora möjligheterna till att minska metanutsläppen från kor. En nyligen publicerad dansk studie från Aarhus Universitet i samarbete med norska forskare, belyser möjligheterna med att använda tång i foderstaten, men även utmaningarna. Även om tång länge varit en del av foderstaten på sina håll till idisslare så har näringsvärdet inte varit klarlagt. Näringsvärdet varierar stort mellan olika tångarter och det är inte alla som lämpar sig som foder. Samtidigt kan innehållet av aska, kadmium, arsenik, och andra tungmetaller ge problem. Därutöver är kostnaderna också högre för tång än för många andra fodermedel.


- Därför kommer den direkta användningen till nötkreatur vara på områden där en mindre del av foderstaten skulle kunna förväntas ge en positiv effekt på djurhälsa och metanproduktion. Som reellt fodermedel lär det nog enbart vara realistiskt som biprodukt från annan produktion baserad på tång, eller där tång skördas i fjordar, skriver universitetet bland annat på sin hemsida.

2019-12-23