Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla på väg att nå ekomålet i Danmark

Mejerikoncernen Arla är på väg att nå sitt ekomål, som sattes 2015 i Danmark. Målet innebar en 50 procentig ökning av den ekologiska försäljningen, under en femårsperiod, till år 2020. I Mitten av december var man bara 7 procent ifrån att nå målet. I dagsläget är var fjärde liter mjölk som säljs i Danmark ekologisk. Det betyder en ekoandel på 25 procent. När målet nåtts betyder det en omsättning på 1,2 miljarder DKR.

- Det är en milstolpe för oss att var fjärde liter såld mjölk är ekologisk. Vi har nu en omsättning på ekologiskt på över 1 miljard kronor (enbart i Danmark). Vi har hos Arla under en lång period prioriterat att utveckla Arlas utbud av ekologiska produkter eftersom vi har trott på potentialen, och det har också visat sig vara en rätt satsning, säger Jakob B Knudsen, som är VD för Arla i Danmark.


Det är främst dryckesmjölk som är den största ekologiska produkten i Danmark, men man räknar med att smör och ost ska bidra starkt till att Arla når 50 procents målet i aldeles i starten av 2020.

2019-12-23