Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiska Lantbrukarna tror på minskad ekoareal


Sofia Sollén-Norrlin

I branschorganisationen Ekologiska Lantbrukarnas senaste marknadsrapport, som släpptes i början av december gör man en prognos om att den svenska ekologiska arealen, efter flera år av snabb tillväxt, kommer att minska år 2021.

Analysen man gör är att det delvis beror på att ekobönderna agerar på marknadens signaler, som inte varit vidare positiva under 2019. men också hänger ihop med att många ekobönders femåriga miljöåtaganden löper ut i år, vilket gör det möjligt att lämna den ekologiska produktionen 2020.

– Det vi ser nu är en tråkig konsekvens av handelns kortsiktighet. För några år sedan ropade alla efter mer ekologiska råvaror och ekobönderna levererade. Det tar flera år för en gård att ställa om till ekologisk produktion och nu när de nya råvarorna finns tillgängliga är handelns aktörer inte alls lika intresserade längre, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare i Ekologiska Lantbrukarna.

Föreningen är inte imponerad av handelns agerande och tycker man skulle kunna göra mycket mer för att öka försäljningen av ekologisk mat.

– Ekoproduktionens mervärden, ökad biologisk mångfald, rent vatten, god djurvälfärd för att nämna några, är minst lika viktiga och efterfrågade i dag som de var 2015 och 2016, men handelns kampanjer och exponering i butik är betydligt sämre, säger Sofia Sollén-Norrlin.

Samtidigt är man på sikt ändå positiv till den fortsatta utvecklingen och påpekar att den nuvarande situationen inte är unik. Genom åren har perioder av snabb marknadstillväxt och hög omställning ofta följts av överskott och lägre omställningstakt.

– Den svenska ekologiska produktionen kommer att fortsätta växa. Våra mervärden är tydliga och efterfrågan på ekologiska livsmedel växer runt om i världen, säger Sofia Sollén-Norrlin.

2019-12-18