Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Den danska ekoexporten minskar


För första gången på 13 år sjönk de ekologiska exporten från Danmark. Samtidigt ökade importen med 13 procent, det visar färsk statistik från Dansk Statistik för året 2018. Den ekologiska exporten tappade 2 procent, att jämföra med en minskning med 2,7 procent för landets totala livsmedelsexport. Samtidigt aviserar Organic Denmark att man förväntar sig att ekoexporten åter stiger igen 2019 och 2020.

Minskningen tillskrivs torkan sommarn 2018. Det är kategorin ekologiskt foder som fallit med 60 procent i export, medan den samtidigit ökat i import. Men även andra kategorier som ägg och mejeriprodukter har tappat i export.

42 procent av Danmarks ekoexport går till Tyskland, som därmed är det viktigaste exportlandet. Nummer två är Sverige. Hit går 15 procent av exporten. Ekoexporten till Kina sjönk, från 10 procent av den totala exporten till 6 procent. 

- Sommaren 2018 var hård mot de danska ekolantmännen, så vi är inte överraskade över resultatet, som vi ser allvarligt på. Men vi glädjer oss också över att ekologin fortsatt är stark på exportmarknaden och vi arbetar intensivt på att positionera dask ekologi på en marknad som är i tillväxt över hela världen, säger Pernille Bundgård, exportchef hos Organic Denmark.


2019-12-12