Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ett bondeperspektiv på ekomarknaden

 

Niclas Åkesson

Ekologiska Lantbrukarna tar fram priser, prognoser och analyser som ger en fördjupad bild av utmaningar och möjligheter för svenska ekobönder. Ett exempel är Ekobondens priser där noteringar från gjorda affärer på gårdsnivå sammanställs och används av ekolantbrukare för att stämma av sin egen prissättning. Ett annat är kvartalsrapporten Svenskt Ekoindex. I den följs försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln för de ekologiska produkterna liksom prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella produkter.

– Vi vill ge en snabb återkoppling till svenska ekobönder om hur försäljningen av deras råvaror utvecklas i de svenska mataffärerna, säger Niclas Åkeson, som är en av de som arbetar med Ekologiska Lantbrukarnas marknadsrapporter.
 
Bland annat visade Svenskt Ekoindex för kvartal 3 att samtidigt som försäljningen av ekologiska mejeriprodukter fortsatte minska, så ökade den för gryner och mjöler. Ekologiska Lantbrukarna tar också fram prognoser som visar vilka ekologiska råvaror det beräknas finnas mycket eller lite av i Sverige för kommande år och gör en del internationella utblickar.
 
– I slutet av november släpper vi den första delen av vår marknadsrapport som bland annat ger en överblick över Europamarknaden. Vilka länder har underskott respektive överskott av olika produkter. Det är spännande läsning för den som vill ha koll på omvärlden, säger Niclas Åkeson.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text: Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se

2019-12-10