Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kompetensutveckling inom ekologisk vallfröproduktion


Arealen av ekologiskt vallfrö har en stark tillväxt och nya odlare och fröslag tillkommer hela tiden. HS Konsult har i samarbete med HS Östergötland genomfört två utbildningsdagar, 24 och 25 oktober på Vreta Kluster, för kompetensutveckling inom ekologisk vallfröodling. Ett 20-tal deltagare från hela landet deltog Man ville sprida befintlig kunskap om ekologisk vallfröproduktion, för att säkra kvaliteten på frövarorna och få en stabilitet i odlingsekonomin.

- Fröproduktion av vallgrödor är en komplex produktionsgren och omfattar många fröslag; timotej, ängssvingel, rödklöver, vitklöver, rörsvingel med flera. Grödor med specifika krav på odlings-, skörde- och efterbehandlingsteknik. Det var många erfarna rådgivare som deltog och diskussionerna blev väldigt intressanta, säger Ann Charlotte Wallenhammar, HS Konsult, som höll i dagen tillsammans med Henrik Nätterlund och Per Ståhl.

Under dagen diskuterades produktionskalkyler, marknaden, etableringstekniker, gödsling, ogräsreglering, strängläggning och skörd. Man gjorde även ett gårdsbesök hos Magnus Börjesson på Högåsa gård.

I maj genomförs en ytterligare dag när man tittar närmare på putsning i vitklöver och pollinering. Mer information om datum kommer.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text: Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se2019-12-12