Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Åtgärder för att motverka fosforläckage från utehöns


Fosforanrikning i rasthagar, och risk för fosforläckage, är ett bekymmer i ekologisk äggproduktion. SLU, RISE, Lovanggruppen och Odelros AB driver ett projekt tillsammans, Det är inne att vara utehöna, där man ser om man skulle kunna göra något åt problemet. Bland annat håller man på att ta fram en checklista för rastgårdarna i samarbete med Greppa Fosfor. Malin Lovang och Helena Aronsson arbetar med denna del av projektet där man ska kartlägga var eventuella risker finns och hur de kan åtgärdas.

- Kunskapen finns i dagsläget inte i tillräcklig omfattning om fosforläckaget från rastgårdarna. Vi försöker ta ett grepp om frågan i projektet. Vi är fokuserade på åtgärder, säger Eva Salomon, RISE.

Man har även genomfört två experiment på Lövsta, där man testat två olika material vid utgångarna till rastgårdarna: sandlådesand och ett kalkmaterial.

-Tanken var att se om materialen håller kvar gödseln och fosforn, och i vilken omfattning. Det finns flera bra material, men de är fortfarande på experimentstadiet. Höns går på materialet och de äter det. Därför finns det begränsningar för vad som kan användas. Det måste också vara hanterbart och ekonomiskt försvarbart, säger Eva.

Resultaten visar att de två testade materialen håller kvar mer fosfor än en vanlig grusbädd, men att fosfor till stor del sköljs bort under höst och vinter.

- Vi kan konstatera att de funkade så där. Men man kan också tänka sig lösningar där man tar bort materialen innan höst och vinter-vätan sätter in och på så sätt också undvika en hel del läckage. Sedan måste man testa i praktiken också, i full skala, för att se om det är görligt i praktiken, avslutar Eva.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text: Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se2019-12-09