Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Livsmedelsverket: undvik bekämpningsmedel med ekologisk frukt


I dag briserar en ny studie om bekämpningsmedlet klorpyrifos. Rester hittas i var femte testad frukt i Sverige. Rekommendation är tydlig för den som är bekymrad. Enda sättet att undvika bekämpningsmedlet är att äta ekologisk frukt...

Nyheten om studien  har redan fått stor viral spridning. Den visar att det vanligt förekommande bekämpningsmedlet i till exempel citrusodlingar, klorpyrifos, kan hittas i så mycket som var femte frukt, eller 20 procent, som säljs i landets butiker och konsumeras av dess befolkning. Undersökningen har genomförts av Livsmedelsverket.

Även om klorpyrifos är det mest vanligt förekommande insektsmedlet är det sedan länge förbjudet i Sverige. Det är också förbjudet i all ekologisk produktion, såväl svensk som utländsk. Även om inget av proverna som var positivt hade värden över gränsvärdet manar Livsmedelsverket till försiktighet. Enligt en studie från forskare på Karolinska Institutet kan även låga värden skada foster och hjärnans utveckling. Enligt EFSA finns ingen säkerställd lägsta nivå.

I slutet av veckan ska EU rösta om ifall klorpyrifos ska förbjudas inom EU. I den industrifinansierade studie som tidigare legat till grund för EUs underlag nämns inget om medlets risker, trots att dessa framkom i studien. EU uppmärksammades först på riskerna när forskare från Karolinska publicerade en annan studie som uppmärksammade de faktiska resultaten, där bland annat Axel Mie ingick.

- Vi tror att negativa effekter kan uppstå även vid de låga koncentrationer som befolkningen utsätts för. Det är ett ämne som inte borde användas, säger Axel Mie till SVT.


2019-12-05