Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

De är nominerade till Ekogalan


Sedan elva år samlar Ekoweb den ekologiska värdekedjan från mylla till hylla till en värdeladdad branschdag. Den 30 januari 2020 kliver 250 deltagare in i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm. Intresset är som vanligt stort och branschdagen med efterföljande gala är snart fulltecknad. Den som vill komma behöver anmäla sig snarast! Under galan delas det ut priser i tre kategorier, tre företag/personer är nominerade i varje klass. Vinnaren avslöjas under prisceremonin på Ekogalan.


Årets Omläggare (KRAV)

MOLLY RYGG OCH JONAS FREDHOLM,
SLÄTTÅKRA (frukter, grönsaker, örter, blommor och ägg)
Molly och Jonas driver den ekologiska gården Lya gård 101, belägen i Slättåkra utanför Halmstad. De har under mycket kort tid gjort en enorm resa från att odla grönsaker för hushållsbehov till att nu ha en
egen gårdsbutik, grönbetesägg och grönsakskassar på REKO-ringarna i Halmstad. Det unga paret har som mål att under så många av årets månader som möjligt erbjuda högkvalitativa produkter till sitt
närområde. På Lya Gård 101 lägger de stort fokus på att främja den biologiska mångfalden på flera olika sätt. I framtiden planerar de exempelvis att ha bikupor för att pollinera fruktträd. Träden skapar livsmiljöer för fåglar, fjärilar och andra insekter. Molly och Jonas tror på det regenerativa jordbruket,
och strävar efter att ha en positiv inverkan på koldioxidutsläppen genom att minska avståndet som maten transporteras till konsumenten och genom att öka det lagrade kolet i våra marker. Verksamheten är under omläggning och beräknas vara KRAV-certifierad.

MAGNUS OCH CAROLINA WEBE, LINKÖPING
(kycklinguppfödning)

På gården Ånestad Lillgård utanför Linköping driver den ambitiösa familjen Webe sin verksamhet Ånstänga Lantbruk & Handelsträdgård. Magnus far påbörjade omställningen från konventionell till KRAV-certifierad redan 1996, tre år innan Magnus tog över gården. Då bestod verksamheten främst av spannmålsodling och dikouppfödning. 2010 utökade Magnus och Carolina verksamheten med byggnation av växthus och började då även arbeta heltid hemma på gården. Under hösten 2018 påbörjade Magnus och Carolina sin nya satsning som kycklinguppfödare åt Reko Gårdar AB. Stallet blev färdigt i våras och då anlände också de första kycklingarna till gården. Kycklingarna föds upp enligt KRAVs regler med ett hållbart, ekologiskt förhållningssätt och med största respekt för deras välmående. Det innebär bland annat att fodret de äter är KRAV-märkt och särskilt anpassat efter deras behov och att de har tillgång till sandbad, upphöjda sittplatser, förströelse och minst åtta timmars mörkervila varje natt. Under sina första levnadsveckor trivs kycklingar bäst där det är varmt och inte drar, och därför är välkomststallet de bor i då uppvärmt med halm och flis till dryga 30 grader. När de är tre till fyra veckor gamla och har fått full befjädring får de börja gå utomhus, vilket de gör från tidig vår till sen höst och när vädret tillåter övrig tid
på året. Idag består verksamheten på Ånstänga Lantbruk & Handelsträdgård av jordbruket, ett par dikor och deras kalvar, växthusproduktion av gurka och 15 olika sorters tomater samt uppfödningen av kyckling, allt ekologiskt och KRAV-certifierat.

THERESE HÅKANSSON OCH PETER
ANDERSSON, BORLÄNGE (lammproduktion)

På Nyby Gård utanför Borlänge driver Therese och Peter sedan år 2013 sin verksamhet. De har på ett grundligt, målinriktat och fokuserat sätt jobbat sig framåt mot sin dröm om lammproduktion på
heltid. Att produktionen ska vara ekologisk och KRAV-certifierad är en självklarhet för dem. 2013 skaffade Therese och Peter sina första gotlandsfår. Samtidigt inhämtade de så mycket kunskap
de kunde, anlitade rådgivare och började formulera planen för en satsning på lammproduktion i, med svenska mått, stor skala. Successivt har de arrenderat mer och mer mark i närheten av den egna fastigheten strax utanför Borlänge. Therese och Peter brukar idag 140 hektar åkermark och är självförsörjande på spannmål och grovfoder åt besättningen. Omställningen påbörjades år 2017 och numera är hela produktionen KRAV-certifierad. Under 2018 färdigställdes det nya fårstallet för de 450 tackor och 630 lamm de har idag (finullstackor, gotlandsfår och köttraskorsningar). Framtidsvisionen är att bygga mer och att därmed även kunna öka besättningen.


Årets Ekobutik (Ekoodlarna/Svenska Odlarlaget)

LIDL VÄXJÖ
För att aktivt jobbat med att göra svenska ekologiska frukt- och grönsaker lättillgängliga för sina kunder.

ICA KVANTUM KUNGSBACKA
Med en frukt och grönt avdelning utöver det vanliga gör butiken det lätt för konsumenten att välja svenska ekologiska frukt och grönsaker.

HEMKÖP HORNSTULL
För att målinriktat arbeta med att kunna erbjuda sina kunder ett brett sortiment av svenska ekologiska grönsaker och frukt.


Årets Ekoinnovatör

MARTIN BECK
En dansk rådgivare, boende i norra Tyskland, med rötter i den biodynamiska produktionen. Martin brinner för hälsosam jord, växter, djur, miljö och för att människor skall må bra. Martin har arbetat korta perioder i Sverige sedan 2017 och är en mycket flitigt anlitade rådgivare i hela världen. Den biologiska kunskap som Martin besitter är unik och den hjälper nu svenska lantbrukare att bli lönsammare, miljöeffektivare och att skapa en bättre jord att bruka. Martin är den rådgivaren som tagit in ord som kompost-te, Albrechtanalys och biostimulanter i Sverige.

NORDISK RÅVARA
Thomas Erlandsson och Gunnar Backman, startade Nordisk Råvara 2016 för att utveckla det växtbaserade matutbudet, framförallt när det gäller proteingrödor. Sedan starten
har man utvecklat och plockat in flera nya och återväckt ”gamla” kulturgrödor såsom bland annat gotlandslinsen, delikatessen gråärt och nyttiga Quinoa. En satsning som ligger i tiden då efterfrågan stadigt ökar på växtbaserade proteingrödor och där mattallrikarna nu kan prydas med supernyttiga och exklusiva svenskodlade grödor istället för importerad

SPLENDORF PLANT
Splendor Plant är norra Skandinaviens största plantskola. Sedan många år tillbaka har man arbetat med att byta ut kemiska metoder till biologiska inom trädgårdsnäringen. Man har utvecklat och testat nya biologiska produkter och fröblandningar, tagit fram analysmetoder för mikrobiologi och är delaktig i många forskningsprojekt i Sverige som rör plant- och jordhälsa. Här har VD Nils Andersen och hans bröder, Bo och Sven, tagit ett stort ansvar och utvecklat dessa metoder för trädgårdsnäringen. Nu är man också delaktig att implementera detta på svenska ekologiskt lantbruk i Skåne. Detta arbete är otroligt viktigt för svenskt lantbruk2019-12-05