Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortbildning av rådgivare på ekopotatis


Potatiskonsult Åsa Rölin, ska tillsammans med potatisrådgivarna Lisa Andren och Lars Danielsson stå för fortbildning inom ekologisk potatisodling. Åsa och Lisa gjorde i oktober en studieresa till Tyskland för att ta med sig relevant kunskap till de svenska odlarna.

- Tyskland har  betydligt mer omfattande sortförsök i potatis. Vi fick en genomgång av sortprovning i Bayern samt besökte Biolands visning för ekopotatisodlare. I årets test hos Biolands odlare ingick 150 sorter och vi fick se 200 lådor. Vi besökte också gårdar som odlade ekopotatis och en organisation som bara arbetade med ekopotatis och försökte förbättra marknadspriserna, säger Åsa Rölin.

I den tycka certifieringen Bioland/Naturland för man inte ha paralellodling, men däremot använda koppar, vilket gör att man kan nyttja fler sorter som inte har så stor motståndskraft mot bladmögel.

- Andra erfarenheter från resan var att de tyska odlarna arbetar mer med mellangrödor och gröngödsling, där man har ett stort utbyte med biogas. De är också väldigt noga med att de enbart vill ha gulköttiga sorter. De använder även ett ekogodkänt bekämpningsmedel mot knäpparlarver, som vi skulle vilja använda här. Den finns ännu inte registrerad i Sverige, men vi ska titta vidare på möjligheterna, säger Åsa Rölin.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text: Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se

2019-11-29