Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Brittiskt ekojordbruk inlagrar 10 gånger mer kol än det förbrukarYatesbury House Farm i England har varit omlagt till ekologisk produktion sedan 1998. År 2003 såldes plogen och 2005 blev den 550 hektar stora gården även biodynamiskt certifierad. Sedan omläggningen har mullhalten dubblerats och gårdens produktion inlagrar 10 gånger mer koldioxid än den släpper ut, detta inräknat de 280 natutbetande köttdjuren som ingår i verksamheten. Gården praktiserar rotationsbete och det är en av faktorerna som ökat kolinlagrigen markant. Samtidigt har det planterats häckar och konsekvent använts mellangrödor.

Vete råg, havre och bönor odlas. Såbädden ligger på 5-8 cm djup, där normalt ogräsen gror. På så sätt konkurreras de ut. Maskinparken har gradvis byts ut från tyngre till lättare maskiner med färre hästkrafter, för att undvika markpackningen. En tydlig skillnad och förbättring i jordstrukturen gör att marken sällan svämmas över utan regnet försvinner snabbt ner i jorden och fuktigheten behålls längre vid torrperioder.

Nästa steg för Yatesbury House Farm är att bli helt fossil- och plastfri.

Läs hela artikeln här>>

2019-11-27