Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Näringsbevattning med biogödsel


Just nu pågår ett projekt där Hushållningssällskapet Skåne ska arbeta fram metoder för att förbättra utnyttjandet av  biogödsel genom utveckling och utvärdering av näringsbevattning i grönsaksodling.

- Vi har hittills testat småskaligt och med 45 meters slang, i vall och korn med insådd. Vi ska nu, under kommande växtodlingssäsong göra ett riktigt försök i ekologisk blomkål, där vi kommer att titta på kvalitet och skörd. Vi hoppas även kunna få medel till att ta med kväveupptagning och utlakningsrisker i beräkningen, om vi får fram medel till det, säger Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne.

Man har testat en biogödsel från Norups gård, med en separerad och filtrerad biogödsel, på 30 my. Man har bland annat testat olika droppteknik (vanlig droppslang och droppknappar), 5 eller 10 procents inblandning av rötrest och om citronsyra skulle kunna hjälpa till och rensa upp i slangen.

- Där kom vi fram till att citronsyra eller ej inte spelade någon roll. Vi kunde också konstatera att de varianter vi provat fungerade lika bra, oberoende av droppteknik och koncentration av biogödsel i vattnet.  Under 2020 ska vi arbeta med tekniken i ett tvåfaktoriellt försök i blomkål där vi ska testa tre olika nivåer med Biofer x fem olika strategier för droppbevattning samt därtill jämföra odling på bädd med och utan plastlist, säger Anita.

Framöver kommer man kanske även att ha ett samarbete med Gasum som äger Jordberga biogasanläggning, då med biogödsel filtrerad till 100 my. Man söker även lantbrukare som är intresserade av att testa försöket storskaligt.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text: Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se

2019-11-22