Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stiltje på ekomarknaden för spannmål


Just nu ligger de flesta aktörer still och väntar, inga stora rörelser sker på handeln med ekospannmålen. De flesta har köpt på sig de volymer de behöver. Framför allt råg är den gröda som det går trögt för på ekosidan. Att blanda den i fodret är dock inte något som Svenska Foder överväger.

- Just nu har vi fortsatt köpstopp på industri, höstråg. Det finns många säljare, inga köpare. Det är frustrerande för ekolantbrukaren att se priset så klart. Vi har dock inte sänkt priset till konventionell nivå på rågen vi köpt in, utan vi betalar fortfarande ett mervärde. Vi ser i dagsläget ingen framkomlig väg att blanda in rågen i fodret, och har inget större behov av det heller i dagsläget, säger Victor Ebel, ansvarig för spannmålsinköpen hos Svenska Foder.

Sett till ny säsong så finns det grödor som annars är lite extra intressanta.

- Ekorapsen är fortsatt jätteintressant och där kan man tjäna pengar. Det finns utmaningar i odling och lagring, men lyckas man får man lön för mödan. Grynhavre är fortsatt väldigt intressant, både på eko och konventionella sidan. Glutenfri havre ser vi också en efterfrågan på framöver, men det ställer höga krav på odlingen och rensning, säger Victor.

När det gäller karensgrödorna så har man fortfarande en liten merbetalning för vete.

- Vi har haft en stor arealomläggning de senaste åren. Vi ser en fortsatt ökning av ekoarealen, men inte i samma takt. Kanske runt 4-5 procents ökning kommande år, avslutar Victor.


Text: Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se

2019-11-25