Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatt höga priser på svensk KRAV-raps


När det ekologiska spannmålspriset viker på flera grödor är fortfarande den KRAV-certifierade ekorapsen kvar på sin tron som som den ohotat bäst betalda storskaliga odlade gröda i Sverige. Även om priserna inte når upp till fjolårets nivåer, då det enbart fanns små volymer tröskad KRAV-raps, på runt 12 kronor, så är prisnivåerna fortsatt stabilt höga. I dagsläget, i slutet av november ligger priset på strax över 9 kr kilot, mer än dubbelt så mycket som det konventionella priset, som ligger runt 4 kr.

En fortsatt stark marknadsefterfrågan, båda när det gäller humankonsumtion, till foder och på exportmarknaden håller uppe prisnivån, en nivå som även beräknas hålla i sig över kommande skörd 2020.

- Det var inte många år sedan man tyckte att ett pris över 8 kronor var en dröm. Nu är det priset en rätt risig nivå som få odlare skulle sälja till. Den svenska ekorapsodlingen har varit en lyckosam affär för många lantbrukare, utom i fjol när skörden antingen torkade bort eller invaderades och förstördes av skadedjur. Ser vi ännu längre tillbaka, när jag började i branschen så var den allmänna uppfattningen att det var omöjligt att odla ekoraps alls, på grund av att an trodde att det var nödvändigt med insekticider. Sett ur det perspektivet så har ekorapsen verkligen dragit in stora värden till svenskt jordbruk, säger Cecilia Ryegård, expert ekomarknad och ekologisk råvara hos Agrovektor.

2019-11-21