Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KSLA:s framtidsspaning 2030: Ekojordbruket kommer att ta mer mark


Enligt en framtidsspaning som KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksstiftelsen, gjort så kan man räkna med att ekologiskt jordbruk kommer att  öka framöver. Spaningen sträcker sig till år 2030 och i den konstaterar KSLA att även om produktionen ofta är dyrare så finns det ofta ett mervärde för producenten att hämta på marknaden när det gäller ekologiska, lokala- och närproducerade livsmedel. Just detta specifika antagande grundar KSLA på en framtidsrapport från EU.

I framtidsspaningen finns en hel del information om ekologisk produktion i de olika branschgrenarna inom jordbruket. Kommittén som jobbat med framtidsspaningen har valt en rad olika infallsvinklar för att spegla olika faktorer som påverkar utvecklingen under den kommande tioårsperioden.

Läs hela framtidsspaningen här>>

2019-11-20