Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nu är mervärdet obefintligt för ekorågen


I veckan nåddes en historisk prisnivå för den ekologiska rågen. Sensationen är inte positiv för ekoodlarna.

Ekoweb har tidigare rapporterat om det dalande priset på ekoråg. Detta efter år av höga priser på marknaden på grund av underskott. Odlingssäsong 2019 odlades betydligt mer råg, inte bara i Sverige utan även i Danmark. I Sverige var arealen ungefär fem gånger så stor som föregående år och till det blev det även en riktigt bra skörd. De stora volymer som gjorts tillgängligt på en relativt liten, om än växande marknad för ekoråg, har gjort att priset sjunkit som en sten under hösten.

Nu är bottennivån nådd, det vill säga att ekorågen i dagsläget värderas till mervärde noll på marknaden och därmed betalas för samma pris som den konventionella rågen av marknadens guvudaktör, Lantmännen. Priset är nu 1,35 för både konventionell, som ekologisk råg. Detta kan vara första gången i Sverige som en ekologisk gröda betalas med samma pris som en konventionell.

Rågen lämpar sig väldigt väl i ekoodling, inte minst för sin starka konkurrenskraft mot ogräs och skördarna är på sina håll i nivå med de konventioella. Detta har många ekobönder upptäckt och rågen har därför vuxit i popularitet som ekogröda. Ekoweb erfar att stora arealer råg är sådda även i år, för odlingssäsong 2020.

Ett alternativ för att få bättre fart på marknaden för ekorågen är att fler lantbrukare börjar använda den i högre utsträckning som foder. Det finns goda erfarenheter av råginblandning i foder, men det sker relativt sällan i dagsläget.

Text: Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se

2019-11-14