Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk odling och plöjningsfritt - går det?


I Danmark genomförs just nu ett projekt som testar plöjningsfri odling i ekologisk odling. Plöjningsfritt är som bekant för de flesta en stor utmaning i ekologisk produktion. I konventionella plöjningsfria system har bekämpningsmedel en tongivande roll för att hantera de ogräsproblem som uppkommer i och med att man inte bearbetar jorden med plogen. Att knäcka nöten för att kunna nyttja det plöjningsfria systemet i ekoodlingen är en hög önskan för många ekoodlare.

Det danska projektet påbörjades 2018 och fick inte den bästa starten i och med torrsommaren. 2019 har det gått bättre.

- Primärt är strategin för att uppnå minimal jordbearbetning i de ekologiska försöken att nyttja mellangrödor för att ta hand om ogräsen, säger försöksledare Janne Aalborg Nielsen.

Just nu arbetar man för högtryck för att få fram rätt blandning av mellangrödor som kan ta hand om ogräsproblematiken.

Läs mer här>>

 

2019-11-12