Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekomatcentrums butiksinventering visar: Minskat ekoutbud


Varje år genomför Ekomatcentrum på uppdrag av Sigtuna kommun en inventering av antalet ekoprodukter i kommunens butiker. Undersökningen har gjort sedan 2014, en femårsperiod alltså. Årets resultat visar på en kraftig minskning av det ekologiska utbudet. Antalet artiklar har minskat med 17 procent jämfört med vid samma tidpunkt i fjol. Det är framför allt bredden i utbudet som har minskat. En tydlig trend är att butikerna tagit bort ekoprodukter med mindre omsättning och satsat på de med hög omsättning, eller tagit bort produkter till förmån för EMV som I Love Eco eller Änglamark. Hos Ekomatcentrum konstaterar man att minskat utbud leder till en minskad efterfrågan.

- Jag är besviken. Intresset för ekologiskt har uppenbarligen falnat. Även ekokonsumenter vill ha mer än någon enstaka ekolimpa att välja på i butiken. Man bör ställa sig frågan om vem som bär ansvaret för denna negativa ekoutveckling inom dagligvaruhandeln?, säger Eva Fröman, Ekomatcentrum.

Ingen av butikerna var heller med med i den nationella kampanjen EkoSeptember ”Helt enkelt eko” som Organic Sweden, KRAV, Sveriges konsumenter och Ekologiska Lantbrukarna genomförde under september månad. Ingen av butikerna hade heller någon tillgänglig information till konsumenterna om vad ekologisk produktion är och står för.

Länk till rapporten här>>

2019-11-05