Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stabil ökning hos Systembolaget under Q3


När rapporten för kvartal tre, juli till september 2019, kommer från Systembolaget, visar den på en fortsatt stabil ökning för ekoförsäljningen. Ekowebs analys är att försäljningen återhämtat sig efter en svajig inledning av 2019, där första kvartalet visade på en minskning med 0,5 procent, den första minskningen någonsin i Systembolagets mätningar för ekoförsäljningen. Då var det den största ekokategorin, vin och sprit som visade på en minskning, medan övriga fortsatte att öka.

Kvartal två visade sedan på en återhämtning, då försäljningen ökade med 2,5 procent, en utveckling som kvartal tre alltså nu befäster. Under kvartal tre ökade försäljningen med drygt 6 procent. Den ackumulerade försäljningen för 2019 ligger nu på en ökning på nästan 4 procent.

Alla ekokategorier visade på en ökning under kvartal tre. Mest ökade dock kategori cider & blanddrycker, som ökade med nästan 35 procent.

Intressant att notera är att de ekologiska kategorierna allihop går bättre försäljningsmässigt än Systembolaget sammantagna försäljning i respektive kategori. Till exempel ökade hela kategorin vin bara med 1,5 procent, medan ekovin ökade med drygt 5 procent. Den totala kategorin öl minskade, medan ekoöl ökade med nästan 3 procent. Totalt ökade Systembolaget sin försäljning med 4,5 procent.

Siffrorna är dock inte riktigt jämförbara eftersom Systembolaget redovisar sin totala försäljning i kronor, och den ekologiska försäljningen i liter. En generell bedömning är att det ekologiska  literpriset är högre än det konventionella, därmed är skillnaden också troligen större, till ekoförsäljningens fördel.

Text: Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se

2019-11-07