Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

ARLA: Netto nollkampanjen nu het i Stockholm

Just nu pågår den stora marknadskampanjen för Arlas, världens första klimatneutrala mejerisortiment, i Sverige. Kampanjen syns och hörs ordentligt i Stockholm. Kampanjen baseras med budskapet att det ekologiska mejerisegmentet nu sätter nya högre ambitioner om att minska sin klimatpåverkan till noll fram till 2022.

- De konsumenter som vill köpa en klimatneutral ekologisk mejeriprodukt kan vara säkra på att vi har gjort detta enligt alla regler som finns. Mer information och rapporten som redogör för klimatberäkningen finns på vår hemsida, säger Erik Bratthall, presschef Arla.

Praktiskt innebär det att Arlas ekologiska mjölkbönder nu bara använder förnybar el och att de senast 2022 bara kommer att köra på förnybart bränsle. För de utsläpp som man ännu inte kan få bort klimatkompenserar Arla genom certifierade projekt i andra delar av världen. Samtidigt arbetar Arla för att kunna mäta den kolinlagring gårdarna redan har, bland annat genom den odling av gräs och det skogsbruk som många ekologiska mjölkbönder bedriver.

- Vi kompenserar hela vägen från ko till konsument (inklusive gård, mejeri, transporter, kyldisken i butiken, och konsumentens resa till affären), säger Erik Bratthall, presschef Arla.

När Arla nu tar steget till netto noll klimatavtryck följer man de senaste standarderna för klimatberäkningar: ISO-standarden 14021 om miljökommunikation, och Greenhouse Gas Protocol. Till skillnad från tidigare innebär det till exempel att Arla inte bara tittar på alla utsläpp inom sin egen verksamhet, utan Arlas påverkan längs hela värdekedjan, från mjölkgårdarna och leverantörers produktion och transporter, till utsläppen hos kunder och konsumenter.

Men kampanjen har också fått en del mothugg från konsumenter som gjort anmälningar till konsumentverket angående Arlas beräkningar. Något som Arlas presschef Erik Bratthall tycker är bra, eftersom det visar på att det finns ett stort engagemang för klimatet och för att klimatberäkningar och klimatkompensation ska gå rätt till och tillägger:

- När det gäller vår uträkning bakom netto noll klimatavtryck har Arla anlitat en extern och välrenommerad expert på dessa frågor, U&We. Uträkningen, som är genomförd enligt ISO Standard 14021 för Klimatneutralitet, ISO 14067 och Greenhouse Gas Protocol, är i sin tur granskad och reviderad av revisionsbyrån EY, säger Erik Brathall.

- När det gäller själva projekten samarbetar vi med ZeroMission och vi har valt projekt som både binder koldioxid och motverkar utsläpp av bundet kol. Det är viktigt att projekten bidrar till social och ekonomisk utveckling lokalt, och att den finns en tydlig process för att följa och utvärdera resultat. Projekten motsvarar de rekommenderade områdena i ISO-standarden för klimatkompensation och de genomförs med lokalt förankrade organisationer, och är certifierade av välkända parter som Plan Vivo och Gold Standard, avslutar Erik Brathall.

Text: Olle Ryegård

2019-11-22