Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Rapport: USA och Canada – besvärlig skörd av den ekologiska havren

I Nordamerika har man haft tuffa skördeförhållande under hösten med vått och kallt väder som inträffade tidigare en normalt. Lantbrukare i områden där man har ett normalt smalt skördefönster har drabbats hårt, speciellt gäller det den kanadensiska prärien där man redan fått både snö och tjäle i marken och en hel del står oskördat. Här står nu knappt hälften kvar i fält och förstörs som livsmedel.

- De ekologiska priserna är just nu stabila, men lägre än vad de varit de sista tio åren. Just nu funderar många spannmålsinköpare på vilka grödor de skall använda i år och marknaden och priserna är just nu mycket beroende av ”moder natur”, som har alla kort på sin hand, säger Sam Raser, ekologisk spannmålsinköpare på Grain Millers i USA.

I både USA och Kanada varierar kvaliteten på havren mycket beroende på vilken plats man befinner sig i. North Dakota har haft rekordskördar där man lyckats skörda, men säsongen slutade med enorma mängder regn. Här finns det en hel del fält som inte är skördade och dessa fält håller inte grödan livsmedelskvalitet längre. Majs och lin är de grödor som drabbats värst. I de viktiga odlingsområdena i södra Minnesota, Iowa och Illinois rapporteras det om dåliga skördar och låga rymdvikter. Orsaken är en kall och blöt vår.

I Saskatchewan och Alberta i Kanada hade man ett par fina skördeveckor. Här lyckades man skörda cirka hälften av den ekologiska havren, innan kölden och blötan slog till. Cirka hälften är fortfarande kvar att skörda och här har man nu problem både med att det gror i axen och med sjukdomar.

- Det som skördats tidigt har en mycket bra kvalitet, men det som skördats sent kommer inte hålla kvalitet och vi kommer nog bli tvungna att köpa in en del spannmål för att kompensera från bortfallet från detta område. En stor del av den ekologiska havre vi köper in från Kanada produceras i Alberta så detta kommer med all säkerhet innebära att vi kommer köpa in ekologisk havre från Scandinavian, säger Sam Raser.

Grain Millers är världens största inköpare av ekologisk havre och hit har mycket svensk ekologisk havre exporterats under de senaste tio åren. Grainmillers uppskattar den höga rymdvikten och livsmedelskvaliteten på svensk havre.

2019-12-03