Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Brittisk ekoförsäljning ökar dubbelt mot konventionell


Efter nästan ett decennium med en stillastående ekomarknad, med periodvis till och med negativa utvecklingssiffror för försäljningen verkar trenden nu ha vänt på riktigt. Hittills i år ökar den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 3,8 procent. Detta enligt det världsledande analysföretaget Nielsen.
Ökningstakten är dubbelt så stor som för den konventionella försäljningen. Trenden förutspås fortsätta i samma riktning, enligt branschorganisationen Soil Association.

Studier visar också att konsumtionen nu vänder från enbart självcentrerad ”ekologiskt är bra för mig” till mer omvärldsfokuserade argument ”ekologiskt är bra för miljön och planeten”.

- Fokus för konsuemnterna har vänt och det finns intressen för att göra mer miljövänliga val, ett intresse som inte fanns för några år sedan. Jag tror att vi står vid en vändpunkt. Jag förväntar mig att se en ökad efterfrågan på livsmedel som är bra för planeten och som är mindre processade. Jag tror att ekologiska livsmedel här kan leda utvecklingen, säger Mike Watkins, chef för dagligvaruhandel och handel hos Nielsen.

2019-10-30