Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

VÄXA ökar kompetensen på ekorådgivningen


Växa Sverige har fått medel för att utveckla och stärka rådgivningen inom ekologisk produktion. Man kommer främst att satsa på rådgivning för ekologiska lantbruksföretag inom mjölk, kött, växtodling och grönsaksodling. Pengarna kommer primärt att användas till att höja kompetensnivån inom ekologisk produktion samt utveckla ett arbetssätt för strategisk helhetsrådgivning.

– Vi har under hösten haft ett uppstartsmöte och arbetar nu i dialog med ekologiska lantbrukare för att kartlägga vilken rådgivning som efterfrågas. Sedan kommer vi utveckla rådgivningsmodeller utifrån detta samt utbilda rådgivare över hela landet. Målet är att det ska finnas rådgivning, stöttning och spetskompetens för ekologiska lantbrukare över hela landet säger Ingrid Holmberg, som är ansvarig för projektet hos VÄXA.

Genom satsningen hoppas man få ett lyft i rådgivningen både hos de rådgivare som redan idag arbetar med ekologisk produktion hos Växa Sverige, och de som inte gör det.

– Under våren kommer vi att genomföra en studieresa tillsammans med lantbrukare för att utbyta erfarenheter och kunskap med andra aktörer i branschen. Det är inte bestämt ännu vart denna ska gå. Men troligen blir det utanför Sverige, säger Ingrid.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

2019-11-11