Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
Vad är effekten av mobil gröngödsling i ekoodling?

Hushållningssällskapet i Östergötland har fått medel till att studera effekterna av nyttjandet av grönmassa som flyttas inom gården och utveckla odlingssystem för detta. Grundtanken var att använda grönmassan från olika typer av vall, i första hand gröngödslingsvall och på så sätt kunna nyttja gröngödslingen på mer än ursprungsfältet.

–Vi ska undersöka effekten av olika typer av grönmassa på avkastningen av stråsäd. I sviterna av torkåret 2018 var det svårt att hitta precis den grönmassa vi ville ha. Det blev delvis lite för grovt material. Lusernpellets finns med som ett led och där är materialet mycket finfördelat vilket är en bra referens.

Gröngödslingen tillfördes genom grund bearbetning med Carrier i samband med sådd. Projektet löper över två år och man räknar med att ha ett bättre gröngödslingsmaterial till odlingssäsong 2020.

– Vi har gjort tre försök i havre i år och det blir likartat kommande växtodlingssäsong. Vi har inte riktigt fått den effekten vi önska av ensilaget, men bättre effekt av lusernpelletsen. Det får oss att tro att den fysikaliska strukturen på gröngödslingsmaterialet har en stor betydelse för utfallet och effekten av gröngödslingen, säger Per Ståhl.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

2019-10-31