Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekofakta – en webbportal om ekologisk produktion och ekologisk mat


SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har sedan ett år tillbaka arbetat med en webbportal om ekologisk produktion och ekologisk mat tillsammans med KRAV, Ekologiska lantbrukarna, Organic Sweden och Ekomatcentrum. Huvudsyftet med portalen är att skapa en gemensam neutral plattform för en fakta- och vetenskapsbaserad information om ekologiskt där olika aktörer samarbetar och samordnar kommunikationen.

”Mycket av innehållet i portalen finns redan utspritt på många platser och men här samlar vi allt på ett ställe, antingen direkt på sidan eller med länkar till andra sidor.” – Maria Wivstad, föreståndare Epok.

Portalen kommer att innehålla information och länkar om statistik och marknad, märkning, certifiering och kontroll, filmer från ekogårdar samt ett stort avsnitt med en översikt av vad forskningen säger kring hur ekologisk produktion och konsumtion påverkar miljö och samhälle.

”Det framgår tydligt i portalen vem som är avsändare i de olika delarna. Avsnittet med svar från forskningen är helt och hållet producerat av Epok och granskat av både Epoks egna forskare och forskare utifrån. Texterna är skrivna i olika nivåer med fördjupningar för den som vill lära sig mer och naturligtvis finns källhänvisningar och länkar till vetenskapliga publikationer” – Maria Wivstad

Portalen innehåller också en nyhetsdel med utvalda nyheter från de som ligger bakom portalen och en del för yrkesverksamma i hela kedjan från jord till bord. Här kan de som arbetar med ekologisk mat på olika sätt hitta information om exempelvis rådgivning, regler, marknad och marknadsföring samt ett avsnitt om forskning.

Portalen kommer att heta Ekofakta och ligga på adressen ekofakta.se. Just nu pågår arbete med att färdigställa texter och att fylla sidorna med innehåll. Lanseringen är planerad till första kvartalet 2020.

Ekofakta är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text:
Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se

2019-10-24