Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Marknadsanalys Ekoweb: Eko-foderpriset på bottennivå i Danmark


Invägningen av ekologisk spannmål har fördubblats 2019 jämfört med 2018 i Danmark. Den största anledning till de stora eko-volymerna är 100 000 nya eko-hektar på tre år, näst största är att eko-skörden är betydligt över normal. Samtidigt sjunker också den danska efterfrågan på ekologisk foderspannmål eftersom produktionen av gris och kyckling minskar. Det gör att priset på ekologisk foderspannmål för direktleverans har nått bottennivå.

Den stora skörden för både eko och konventionellt innebär att det inte finns några extra lager i Danmark att lagra in och särhålla 2-årskarens eller ekologisk spannmål. Föreningarna har samma problem som lantbrukarna när det blir fullt i lagren. När inte lagervolym funnits vid företagen har man tvingats att tippa ekologisk spannmål i den konventionella tippgropen för att inte skörden skall bli förstörd. Ekoweb bedömmer utifrån vad som framkommit under intervjuer med initierade personer att kapitalförstöringen uppgår till 10-tals miljoner danska kronor. Problemen är resultatet av bristande kommunikation längs värdekedjan. Branschen har önskat volymerna men har inte byggt nytt för att kunna ta emot dessa och lantbrukarna har inte tecknat leveranskontrakt utan kört kontraktslöst efter eget huvud. Liknande problem rapporteras ifrån Sverige men inte alls i samma omfattning.

Problem med mjölk och ägg
Ett annat problem som uppkommit på fodermarknaden i Danmark är att den ekologiska svinproduktionen har sjunkit med 20 procent och den ekologiska kycklingproduktionen med 30 procent det sista året. Dessa produkter har man inte lyckats att exportera enligt de förväntningar man haft. Man har även problem med överprouktion av ekologiska ägg och mjölk, men här arbetar man intensivt med stora danska exportsatsningar. Skulle man göra korrigeringar inom dessa områden och minska produktionen skulle det få stora konsekvenser för marknaden av foderspannmål, även i Sverige.

 Enligt DLG, DLA och DA gör man bedömningen att priserna för korn, havre och vete kommer att återhämta sig fram till nyår. Här tror man på ett långsiktigt pris på cirka 2,80-2,90 svenska kronor för fodervete. Däremot ser man ingen ljusning för ekologisk råg eller rågvete. Det går inte att att exportera och prisnivåerna bedöms här ligga kvar på konvetionell nivå ett bra tag framåt.

Återhämtning av eko-marknaden till jul
Enligt DLG, DLA och DA så ser marknaden på längre sikt ljus ut för de lantbrukare som klarat kvaliteten för kvarnvete och grynhavre, eftersom det efterfrågas på exportmarkanderna i Tyskland, USA och Canada. Även marknaden för proteingrödor är stabil och det är en större efterfrågan på åkerböna än ärtor till mjölkkor. Enligt rådgivare på Danska Seges så vet man att om korn och fodervete blir billigare så kommer danska ekologiska mjölkproducenter öka mängden foderspannmål i sina foderblandningar, vilket kommer öka efterfrågan på detta. Så här finns de ljusningar finns på marknaden.

Öka mellangårdshandeln
Rådet från danska rådgivare på Seges är att kommande år inte odla råg, rågvete och öka andelen gröngödslingsgrödor för att kunna pressa produktionskostnaderna. Satsa på kvalitet istället för kvatitet. Även ger man rådet att öka handeln mellan växtodlings- och djurgårdar för att förbättra marginalerna.


Text: Olle Ryegård

2019-10-08