Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mer oberoende rådgivning för producenter av ekoägg


 
Jordbruksverket har i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för 36 projekt, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020. Ett av projekten gäller rågivning för ekologiska äggproducenter.

Åsa Odelros är ett välkänt namn när det gäller rådgivning för ekologisk äggproduktion. Hon driver nu ett projekt som rör mentorskap och utbildning för rådgivare inom ekologisk fjäderfäproduktion.

 - Syftet med projektet är att säkra kompetensen inom ekologisk rådgivning för ägg-och fjäderfäproduktion, säger Åsa Odelros.

 Åsa har knutit två adepter till projektet Lisa Schneider som är verksam inom ekologisk äggproduktion på Berga Gård ,Fjugesta Örebro. Hon är även utbildad Lantmästare och  Maria Karlsson, Tjörn, som arbetat som egen lantbrukare sedan 90-talet. Hon är småskalig ekologisk äggproducent och driver även ett bageri. Hon har bla. Lantbruks- och entreprenörsutbildning i botten.

 - Genom projektet får Maria och Lisa möjlighet att följa med på en del av mina uppdrag och ta del av nätverket. Framöver kommer vi även att ordna fortbildningskurser och samverka med Svensk Ägg och Lovanggruppen, säger Åsa.


Åsa Odelros, Lisa Schneider och Maria Karlsson ska vidareutveckla
svensk rådgivning till  producenter av ekoägg.

 


2019-09-04