Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Boosta Eko – Kampanj och app för ekologiskt på restaurang


Under mitten av september drar kampanjen Boosta Eko igång på allvar. Det är en kampanj för att öka ekologisk mat på landets restauranger, främst i snabbmat och trafiknära sådana. Kampanjen är ett av de projekt som beviljats medel i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel, på uppdrag av regeringen.

- Vi har valt att begränsa budskapet och satsa på att lyfta fram det ekologiska jordbrukets bidrag till den biologiska mångfalden. Vi argumenterar för ekologiskt lantbruk på grund av de fördelar som finns för biologisk mångfald, säger Eva Fröman, som leder kampanjen via Ekomatcentrum.

Kampanjen går ut på att få användare och restauranger att registrera sig i en app som heter EkoGo, den första och enda i sitt slag för restauranger med ekologiskt mat. Där kan man som konsument hitta alla restauranger som har minst 25 procent eko. Den är geo baserad och användaren får upp aktuella restauranger i sin närhet, där appen används. Appen finns att ladda ner från mitten av september.

- Vi är jätte intresserade av tips för att hitta och nå restaurangerna. Man måste inte vara KRAV-certifierad för att delta  utan vi vill synliggöra alla restauranger som har ekologisk mat, säger Eva Fröman.

Kampanjen kommer att löpa helt i sociala medier under en månad från mitten av september.

- Vi kommer att lyfta fram tre djur som får symbolisera den biologiska mångfalden. Grönfläckig padda, bi och sånglärka och vi belyser hur de påverkas av konventionellt lantbruk. Vi delar också ut ett pris till den restaurang som ökat mest i Årets Ekobost, på Fast Food & Café i Malmö i 29-30 januari 2020. Inom projektet ingår också utbildning för restauranger i ett samarbete med Föreningen Ekokockar och Ulrika Brydling i spetsen. Vi har också fått pengar till att utse Årets Ekokock inom projektet, säger Eva Fröman.

Jordbruksverket har i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för 36 projekt, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020. Boosta Eko är ett av projekten som beviljats medel.

2019-08-30