Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Priset på ekomjölk fortsatt stabilt


När Arlas notering för september kommer visar den att det ekologiska priset bibehåller sin nivå jämfört med augusti. Det betyder att priset ligger på 454,8 öre per kilo. Det konventionella priset ligger också fast och därmed bibehålls även merbetalningen på 1,14 till de ekologiska producenterna, jämfört med det konventionella priset. Prisnivåerna upprätthålls bland annat av att ett mindre gynnsamt väderläge har gjort att den europeiska mjölkproduktionen har minskat och ligger i nivå med torråret 2019.

Det tyska ekomjölkpriset har däremot minskat under hela våren, med undantag för en liten ökning i februari, en trend som även fortsatte under sommarmånaderna. Noteringen i juni var den lägsta sedan tre år tillbaka. Det ekologiska mjölkpriset ligger på ca 5 SEK.

Det Franska ekomjölkspriset vänder nu långsamt uppåt igen och ligger nu på ca 4,40 SEK, en ökning med ca 3 procent jämfört med månaden innan.


Text:
Cecilia Ryegård
cecilia@agroide.se
0046 708-152599

2019-08-27