Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

DLG översvämmas av ekospanmål – utan kontrakt inget ekopris!


I Danmark har en rekordstor omläggning till ekologisk spannmålsproduktion i kombination med en rekordstor ekoskörd gjort att DLGs lager svämmas över av ekologisk spannmål. Detta trots att man utökat lagringskapaciteten med 50 procent till årets ekoskörd. Detta gör nu att den ekoodlare som inte har kontrakt får sälja sin ekospannmål till konventionellt pris hos DLG, om man inte har möjlighet att lagra själv utan måste leverera nu.

- Vi kan fortsatt ta emot ekospannmålen, men eftersom vi inte har mer plats i dagsläget så måste vi skicka det i samma silo som den konventionella skörden. Vi kan därmed inte få ut mervärdet på marknaden, säger Steffen Blume chef ekospannmål hos DLG till okologi.dk.

Han förklarar också att det är flera faktorer som spelar samman som gör att man hamnat i det här läget: lite för många ekoomläggare, lite för hög ekoskörd och lite för optimistiska rådgivare som felbedömt marknadens efterfrågan. I dagsläget vet man inte hur många daska ekoproducenter som kommer att drabbas av situationen, men troligen inte så många. Enligt rådgivaren Poul Kristensen har de flesta ekoproducenter tecknat kontrakt och varit medvetna om risken om de följt med i debatten och diskussionerna. Det finns även andra spannmålshandlare än DLG, som fortsatt tar emot till ekopriser, till exempel Vestjysk Andel

- Men det råder inget tvivel om att den ekologiska marknaden för tillfället är övermättad, säger Troels Melvang, spannmålsspecialist hos Vestjysk Andel till okologi.dk.

DLG arbetar just nu på att kunna öppna upp för ytterligare lagring av ekospannmålen, något som kan vara klart inom några veckor.

- Vi har tröskat ca 30 procent av skörden och jag är ändå rätt säker på att marknaden kommer att räta upp sig efter skörden, säger Steffen Blume, som samtidigt riktar viss kritik mot Ökologisk Landsförening för att ha varit för optimistiska i sina utsagor om ekomarknadens potential.

DLG flaggar för att det troliga scenariot ändå är att Danmark kommer bli tvungna till en ekoimport av kvarnråvara på grund av den senaste tidens regn som försämrat den otröskade spannmålens kvalitet.


Text & bild:
Cecilia Ryegård
0046 708-1525992019-08-19