Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Överskott av ekoråg i Danmark pressar priset i SverigeI förra veckan skrev Ekoweb om det dramatiskt snabbt fallande priset på ekologisk råg i Sverige. Nu kommer signaler från Danmark som gör att man kan befara att det kommer att dröja innan det svenska ekorågpriset stärks igen.

I Danmark har man fått en ovanligt stor skörd av ekologisk råg och detta gör nu att man blickar ut på exportmarknaden för att kunna göra sig av med volymerna. Den stora omläggningen 2018/2019 från konventionell till ekologisk produktion i Danmark har lett till en kraftig överodling av ekologisk råg under 2019.

- Vi arbetar just nu för att hitta avsättning för ekologisk råg i utlandet, säger Steffen Blume, chef ekologisk spannmål hos DLG, enligt okologi.dk.

Överproduktionen beror på att det är den spannmålssort som danska lantbrukarna oftast får rådet att satsa på som nyomläggare eftersom det är en gynnsam ekogröda. Tidigare har det dessutom varit ett underskott av ekoråg på marknaden, såväl i Danmark, Sverige och övriga Europa, och därmed ett väldigt bra pris. Problematiken med ekorågen är att det är en väldigt liten och känslig marknad. Om inte volymerna kan sväljas på humankonsumtionssidan finns i dagsläget ingen fodertillverkning av råg och därmed ingen alternativ avsättning.

För drygt två veckor sedan, innan skörden statade, låg priset på ekoråg på 2,48 i Sverige. Priset sjönk därefter till 2,14 och på en dag sänktes priset ytterligare till 1,99.


Text & Bild:
Cecilia Ryegård
0046 708-152599

2019-08-16