Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Få fynd av bekämpningsmedel i ekolivsmedel


I Tyskland har ett stort test av ekologiska och konventionella livsmedel genomförts det visar att det är stor skillnad på antalet fynd av bekämpningsmedelsrester mellan ekologiska och konventionella livsmedel. Testerna har främst gjorts på frukt och grönsaker i färsk och förädlad form och genomförs av delstaten Baden-Württembergs ministerium för lantbruk- och konsumentskydd. Runt 15 000 prover analyserades totalt. I ca 15 procent av de ekologiska proverna hittades  spår av bekämpningsmedel. Detta kan jämföras med att det i 95 procent av de konventionella proverna hittades bekämpningsmedel. Detta gällde färsk frukt. För färska grönsaker gällde att 21 procent av de ekologiska och 90 procent av de konventionella proverna innehöll bekämpningsmedelsrester.

Man undersökte även resterna av antibiotika och andra medicinska rester i odlade räkor. I de 78 ekologiska proven som togs fanns inga rester alls. I de 49 konventionella prov som togs hittades rester i 6 stycken.

Även förekomsten av GMO testades i soja. Generellt har förekomst av GMO väldigt sällan påvisats hos ekologiska produkter under de 17 år som testerna genomförts. Skillnaden mellan ekologisk soja och konventionell soja är markant. Årets tester visar dock att förekomsten av GMO har ökat i såväl konventionell som ekologisk soja. I honung hittades inga rester av GMO i vare sig de konventionella eller ekologiska proverna.

Oavsiktlig kontaminering är den troliga förklaringen till att det över huvud taget hittas bekämpningsmedelsrester i de ekologiska proverna, men fusk kan inte heller uteslutas som orsak i några fall.

Ladda ner hela undersökningen här som PDF>>


Text:
Cecilia Ryegård
0046 708-152599

2019-08-15