Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

70 procent av ekoarealen är KRAV-certifierad


Den KRAV-certifierade arealen utgör ca 70 procent av den ekologiska arealen i Sverige, som i sin tur under 2018 passerade 20 procents andel av Sveriges totala jordbruksareal. 428 000 hektar är idag (2018) KRAV-certifierade.

- Det finns utmaningar för KRAV och ekologisk produktion, men också enorma möjligheter. Det har varit tio framgångsrika år och frågan är nu hur vi gör de kommande tio lika framgångsrika. KRAV passar väldigt bra in i dagens och morgondagens konsumenters höga förväntningar på livsmedel. Det gäller att kommunicera våra mervärden, ännu bättre framöver, säger Jonas Carlgren, affärsområdeschef lantbruk, hos KRAV, när Ekoweb får möjlighet till en pratstund i sommarkvällen.

Enligt analysföretaget Agrovektor finns det goda skäl för lantbrukare att certifiera sig eligt KRAVs regelverk. Den KRAV-certifierade jordbruksproduktionen ger i dagsläget tillbaka ett värde på ca 1,5 miljarder årligen i merbetalning till Sveriges lantbrukare.

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat med 58 procent i Sverige, motsvarande 224 040 hektar, under de senaste tio åren. Det visar siffror från Jordbruksverket. Regeringens mål är att 30 procent av Sveriges jordbruksareal ska vara ekologisk år 2030.

KRAV-certifierade jordbruk måste uppfylla hårdare kriterier än enbart EU-ekologiska bland annat när det gäller djurvälfärd oh klimatarbete. Till exempel måste KRAV-certifierade gårdar uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, till exempel användning av förnybar el. För att underlätta för lantbrukare med energiomställningen har KRAV till exempel startat ett samarbete med Telge Energi, som enbart säljer energi från förnyelsebara energikällor.

2019-07-31