Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Martin & Servera satsar på utbildningsverktyg inom ekologisktGastroMerit, som är Martin & Serveras utbildningsverksamhet, presenterar nu en utbildning som ska ge bred ekologisk kunskap. Den  finns på webben och tar bara 45 minuter. – Det här är ett mycket användbart verktyg för de offentliga måltidsverksamheter som vill höja kompetensen om ekologiska livsmedel, säger Rosita Wilsson, chef GastroMerit.

Utbildningen kostar  495 kr för upp till 20 användare

– Utbildningen passar alla som vill lära sig mer om ekologiska livsmedel. Även politiker och tjänstemän som på olika sätt arbetar med livsmedelsfrågor kan dra nytta av den. Vi kallar den e-learning eko eftersom den är tillgänglig via webben. Att den är webbaserad gör utbildningen kostnadseffektiv. Det tillkommer inga kostnader för resa och hotell. Dessutom kan deltagarna välja tidpunkt själva för när de ska gå utbildningen, säger Rosita Wilsson, chef GastroMerit.

Det tar ungefär 45 minuter att gå igenom hela utbildningen, men användaren kan också välja att dela upp den på flera tillfällen. Utbildningen vill öka kunskapen om ekologiska livsmedel, som ett led i att uppnå de mål som regeringen satt för ökad ekologisk produktion. Vad är egentligen ekologiskt? Vilka krav ställs för att ett livsmedel ska få kallas ekologiskt? Vad krävs av en ekologisk lantbrukare? Hur får man ekonomi i inköpen av ekologiskt? Och vad är fördelarna med att välja ekologiskt?

– Det är områden som utbildningen går igenom. Webbutbildningen ett bra och användbart verktyg för de offentliga måltidsverksamheter som vill höja kompetensen om ekologiska livsmedel, säger Rosita Wilsson.

Ökad kunskap kring ekologiskt
Jordbruksverket beviljade 2018 pengar för flera projekt i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Det är en del i handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin. Martin & Serveras webbutbildning, e-learning eko, är ett av dessa projektuppdrag.

Martin & Servera verkar för att vara en god kraft i samhället, bland annat genom att öka kunskapen om ekologiska livsmedel och driva engagemang i hållbarhetsfrågor.

– Det finns en stark och uttalad ambition vad gäller ekologiskt i vårt företag. Vi har satt ett mål för andelen ekologiskt och miljömärkt av total försäljning till offentlig sektor på 40 procent till år 2020. Den här utbildningen är en del i arbetet för att nå det målet, säger AnnaLena Norrman, hållbarhetsdirektör på Martin & Servera. Hittills i år är utfallet drygt 34 procent.


2019-07-29