Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stabilt läge för ekomjölken


Leverantörspriset är oförändrat till Arlas ekologiska mjölkproducenter under augusti. Det meddelar Arla när man offentliggjorde acontopriserna.Priset 454,8 öre/kg för ekomjölk, följer med in i augusti och förblir oförändrat. Marknaden för såväl ekologiska som konventionella mejeriprodukter är fortsatt stabil och även det konventionella priset är oförändrat.

Den ekologiska mejeriförsäljningen såg en dipp under 2018. Där försäljningen hos Arla  och de flesta andra svenska mejerier minskade. Ett helt nytt scenario. Detta samtidigt som den ekologiska mjölkproduktionen ökade och nådde nya rekordnivåer. om detta kan man läsa i Ekowebs Marknadsrapport 2019>> och i Agrovektors Lägesrapport Ekologisk Råvara>>

- Signalerna med ett bibehållet ekomjölkspris tyder på att man lyckats stabilisera ekoförsäljningen, antingen det nu är genom export av ekologiskt mjölkpulver eller en stigande ekologisk mejeriförsäljning igen. Detta vet vi inte exakt i nuläget, men det kommer vi att följa framöver, säger Cecilia Ryegård, expert på ekomarknad, Agrovektor.

2019-07-24