Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Uppdaterad lista för tillåtna insatsmedel i ekoproduktion


Nu finns en uppdaterad lista för de insatsmedel som tillåts inom ekologisk, EU-certifierad och KRAV-produktion. I dagsläget omfattar listan gödselmedel och jordförbättringsmedel samt processhjälpmedel för biogasproduktion, men målet är att även andra insatsvaror som t.ex. växtskyddsmedel, mineralfoder/fodertillsatser, ensileringsmedel, tillsatsmedel med flera ska inkluderas framöver.

En tillverkare eller marknadsförare av en insatsvara kan ansöka om att få den tillåtetbedömd. Bedömningen ska göras av ett ackrediterat certifieringsorgan och. Mallen för bedömningen utgår från grundläggande ekologiska mål och principer, särskilda villkor som gäller i EU-förordningarna för ekologisk produktion samt en värdering av olika aspekter. Efter tre år krävs en ny tillåtetbedömning av produkten/ämnet, för att säkerställa att den fortfarande uppfyller kriterierna för tillåtetbedömning.

Ladda ner listan här>>

För mer information läs mer på LRFs hemsida här>>

2019-07-22