Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Storbritannien: Sjunde året i rad med ökning för ekologiska livsmedel


Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 5,3 procent i Storbritannien under 2018. Marknaden är nu värd ca 25 miljarder SEK. Den ekologiska försäljningen ökar mer än den konventionella försäljningen, detta visar rapporten Ceritifications Organic Market Report som släpps av den brittiska sammanslutningen för ekologiska marknaden Soil Association.

Försäljningen 2018 är den största någonsin, när det gäller ekologiska livsmedel. Ur ett svenskt perspektiv är den ekologiska andelen av totalmarknaden dock inte imponerande, 1,5 procent av den totala livsmedelsförsäljningen.

Prognosen för 2020 är en fortsatt tillväxt på ca 8-10 procent. Snabbast växer marknaden för hemleveranser av ekologiska livsmedel, den ökar med nästan 15 procent. I dagsläget utgör den nästan 14 procent av den totala ekoförsäljningen och prognosen gör gällande att den kommer att omfatta en fjärdedel av ekoförsäljningen år 2023. I den traditionella dagligvaruhandeln ökade ekoförsäljningen med 3,3 procent. Snabbast växer ekologiska snabbmatsprodukter, som ökar med 25 procent.

Även den ekologiska livsmedelsproduktionen har ökat. Den senaste statistiken är från 2017 och den visar att den ekologiska arealen ökade med nästan 2 procent, den första ökningen sedan 2008.2019-07-15