Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekobranschens möte med Landsbygdsministern

I onsdags, den 5 juni, var några av de mest tongivande aktörerna i ekobranschen inbjudna till ett möte med den nya Landsbygdsministern, Jennie Nilsson. Mötet skulle handla om branschens utveckling och målsättningar. Representanter från Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum, KRAV och Organic Sweden deltog.

Landsbygdsministern uttryckte att ambitionen är att ha kvar ekomålen som sattes av förra regeringen, det vill säga 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk och 60 procent av de offentliga livsmedelsinköpen till år 2030. Sverige har kommit en bra bit på väg med 20 procent ekologisk areal och 38 procent ekologiska inköp inom offentlig sektor 2018.

Några klara besked när det gäller kommande åtgärder eller ytterligare finansiering fick delegationen dock inte höra. Detta eftersom man är mitt upp i en politisk process och kompromissande. Men ministern uttryckte ändå att ekologiskt lantbruk är "en viktig del" av svenskt lantbruk.

2019-06-11