Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dispensen för Gaucho WS 70 indragen


Det blir inga svenska betfrön betade med det inom EU förbjudna bekämpningsmedlet Gaucho WS 70. Efter att Biodlarföreningen och Naturskyddsföreningen överklagat dispensen för svenska betodlare att få använda bekämpningsmedlet som kemikalieinspektionen godkände i december 2018, så har Mark- och Miljödomstolen upphävt det beslutet. Bekämpningsmedlet Gucho WS 70 innehåller en neonikotinoid, Imidakloprid,  som misstänks vara en starkt bidragande orsak till de senaste årens massdöd av vilda bin och insekter. Därför har EU belagt det med förbud.

- Vi, Sveriges alla biodlare, känner idag stor glädje över domslutet! Ett klokt beslut som värnar både miljö och människor, säger Monica Selling, förbundsordförande Sveriges biodlares riksförbund till föreningens hemsida.

Det betyder att inga betfrön betade med Gaucho WS 70 får användas i växtodlingssäsongen 2019, även om man skulle hunnit med att köpa in frön under den tid som kemikalieinspektionen infriat dispensen innan den överklagades.

– Domen som idag ( läs igår...) kommer från Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen är ett bevis på att det finns möjligheter att påverka fattade beslut. Domen ligger helt i linje med den utveckling som hela vårt samhälle måste ta för att avveckla kemikalieanvändningen, säger Monica Selling.

Även hos Naturskyddsföreningen är  man glad att beslutet om dispens korrigerades.

– Vi är idag glada över att mark-och miljödomstolen delar vår bedömning att den förbjudna neonikotinoiden Imidakloprid inte ska användas på åkrarna. Vi har lagar och regler som ska skydda oss och miljön från farliga ämnen och då kan vi inte ge stora undantag när alternativ finns, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Domstolen hänvisar i domen bland annat till att om dispensen skulle medges så vore det i strid med både försiktighetsprincipen och EUs lagstiftning som ska skydda människor och miljön från skadliga bekämpningsmedel.

– Imidakloprid är förbjudet för all utomhusanvändning efter en lång och gedigen process i EU. De skadliga effekterna på bin och andra pollinerare är helt enkelt för stora. Vi har en svår situation idag för bin och andra insekter och vi måste göra vad vi kan för att skydda dem från ytterligare skador, säger Karin Lexén, 

2019-04-03