Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Agroekologiskt jordbruk försörjer Europa med mat år 2050


Ett scenario som tagits fram av franska forskare för hur livsmedelsförsörjningen kommer att se ut år 2050 i Europa. Teorierna gör gällande att vi kommer att äta mindre kött, framför allt från gris och fjäderfä samt att importen av soja kommer att fasas ut. Europas befolkning kommer att försörjas med livsmedel från ett agroekologiskt jordbruk.

Projektet TYFA (Ten Years for Agroecology) har använt ekologiskt jordbruk som referensmodell och enligt den är det fullt möjligt att ekologiskt jordbruk är grunden. Det krävs bland annat minskad konsumtion av animalieprodukter, i synnerhet från spannmålsbaserad produktion, och utfasning av importen av växtprotein som till exempel soja. Naturbetesmarkerna ges också ökad betydelse i produktionssystemen.

I modellen minskar växthusgasutsläppen med 40 procent i scenariot, den biologiska mångfalden återställs och naturresurser bevaras. Odling av annat än mat, till exempel för biobränsle, reduceras däremot kraftigt.

Läs mer och ladda ner rapporten här>>

2019-03-01