Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bekämpningsmedelsrester i 83 procent av testerna av EUs jordbruksmark


Glyphosat, den verksamma beståndsdelen i tex Roundup, är ett av de mest frekvent återkommande bekämpningsmedlet i de tester som gjorts av EUs jordbruksmark, detta enligt en forskningsrapport publicerad i tidskriften Science of the Total Environment. 

I 83 procent av proverna återfanns bekämpningsmedel. Testerna visar att EUs jordbruksmark innehåller en lång rad kombinationer av bekämpningsmedel. I forskningsprojekten iSQAPER och RECARE har man undersökt 317 prover från jordbruksmark, tagna i det övre jordlagret, insamlat under 2015 från 11 olika EU-länder. Proverna analyserades för 76 olika pesticider och man återfann 43 av dessa. Förutom glyfosat förekom mest dichlorodiphenyltrichloroethane, som blev förbjöds i EU i 1986, och  svampmedlen boscalid, epoxiconazol och tebuconazol.

Fynden får forskarna att ifrågasätta de rådande gränsvärdena.

- De olika kombinationernas verkan när det gäller bekämpningsmedel har inte testats. Tillsammans kan de få andra synergieffekter. Ingen vet det, säger professor Violette Geissen, projektkoordinator vid holländska Wageningen University.

I dagsläget finns inga restriktioner eller riktlinjer för vad som gäller vid fynd av bekämpningsmedelsrester i jordbruksmarken inom EU.

Till studien här>>

2019-02-19