Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Troligen lägre ekologisk mjölkinvägning 201952 900 ekologiska mjölkkor fanns 2017. Det var en ökning med 8 procent från året innan (3 800 kor). Andelen ekologiska kor var 16 procent. Den ekologiska mjölkinvägningen uppgick till 413 000 ton 2017, en ökning med 12 procent jämfört med året innan, detta enligt Jordbruksverkets statistik.

Arla, och resten av mejeribranschen, har 2018 mött en marknad som inte i samma utsträckning ökat efterfrågan på ekologiskt mejeri. I sviterna av detta hamnade Sveriges största mjölkgård med KRAV-besättning , Vadsbo Mjölk, utan kontrakt från 1 januari 2019.

Företaget Agrovektor, som på Jordbruksverkets uppdrag gör en rapport om tillgången på ekologisk råvara,  bedömer att antalet ekologiska mjölkkor kommer att minska under 2019. Bara frånfället av Vadsbo Mjölks besättning betyder en minskning med ca 3 procent. Om inte den ekologiska mejerimarknaden tar ny fart omgående så kommer neddragningen av ekologiska mjölkkor att fortsätta, på grund av en trolig minskning av det ekologiska tillägget.

Det stigande antalet ekologiska mjölkkor 2017 var präglat av Arlas då pågående rekrytering av mer ekologiska mjölkbönder, som inleddes under 2015. Då öppnade Arla efter fem år åter upp för nya ekologiska mjölkgårdar Målet var en ökad invägning med 50 miljoner kg ekomjölk i Sverige till år 2017 och 150–200 miljoner kilo ekologisk mjölk ytterligare i Danmark och Centraleuropa (Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna). Det motsvarar en ökning av Arlas totala invägning av ekologisk mjölk på omkring 25–30 procent.


2019-01-28