Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Konkurser hotar danska ekologiska djurbönder!


Ett mycket tufft år är att vänta för danska ekologiska och konventionella lantbrukare. Värst är det för de ekologiska djurbönder där torkan medfört brist på foder vilket gjort foderpriserna skenat. Inga stora prishöjningar har  heller gjorts i detaljhandeln och för några ekologiska produkter såsom gris, kyckling och ägg har priset till och med sjunkit rejält. Enligt Danska rådgivare hotas nu upp till 20 -  30 procent av de ekologiska bönderna  av konkurs under kommande år.

Det danska lantbruket och dess lantbrukare är betydligt mer skuldsatt än deras svenska kollegor. För många lantbrukare i Danmark har det setts som en räddning att lägga om sin produktion till ekologisk, främst med tanke på den historiska starka eko-ekonomin. Ett grundproblem man dock har i Danmark är att många av de som lagt om till ekologisk produktion redan varit hårt skuldsatta redan innan. De har därför inga marginaler alls. Ett dåligt år som detta, med drygt halv egen skörd och dyra inköp av spannmål och foder, har många danska lantbrukare helt enkelt inte råd med.

- Jag bedömer att cirka 20 till 30 procent av de ekologiska djurproducenterna hotas av konkurs. Eko-producenterna tjänar inga pengar och marginalerna som fanns tidigare är borta. Eko-kalkylerna går nu rejält back, säger Jesper Fog-Petersen, Okologisk Landsforening.

Konkurserna börjar i februari
Med anledning av den låga lönsamheten i den konventionella produktionen så har många banker och långivare sett det som en möjlighet att kunna få tillbaka och säkra sina tillgångar genom att ”tvinga” sina lantbrukare, låntagare, att gå över till ekologisk produktion. Något man kanske ångrar nu.

- Ja, många danska banker har fortsatt att låna ut pengar till lantbruksföretag som inte tjänar pengar. Ofta löser inte en ny produktionsinriktning eller en volymökning problemet utan det kan snarare förvärra det. Många gånger är det ledningen av företaget det är fel på, säger Jesper Fog-Petersen.

Det är dyrt, svårt och riskfyllt att byta produktionsinriktning. Trots det har de danska bankerna alltså fortsatt att låna ut pengar till företag som kanske inte borde ha fått låna pengar. Man har till och med ökat belåningen ytterligare för lantbrukare som önskat bygga lite extra eller köpa mer mark, eftersom historisk ekonomi varit så god för eko. Detta för att snabbt komma ur den ekonomiska krisen och få tillbaka sina pengar.

- Stora investeringar minskar marginalerna ytterligare för de lantbrukare som satsat och lagt om. Så läget är mycket kritiskt för de lantbrukarna. Konkurserna börjar nog om någon månad, efter årsskiftet när det egna fodret börjar ta slut, krediterna är övertrasserade och nytt foder måste köpas in, säger Jesper Fog-Petersen.

Banker och detaljhandel sviker samtidigt
Tillsammans med långivarnas iver om att få tillbaka pengarna, statens eko-kampanjer och detaljhandeln önskan om större ekovolymer har detta medfört en rekordstor omläggning till ekologisk produktion i Danmark de senaste två åren. Signalerna har varit minst sagt tydliga. Men denna produktionsökning av ägg, kött och mejeri har eko-marknaden i Danmark och världen inte hunnit svälja. Detta märks nu med sänkta ekopriser för producenterna. De lägre ekopriserna har dock medfört att eko-försäljningen fortsatt öka ordentligt i Danmark, men inte tillräckligt.

- Priserna på ekologiska ägg, griskött och kyckling har sjunkit rejält samtidigt som foderkostnaderna stigit ordentligt. Det märks nu och det gör att satsningarna totalt avstannat. Snarare dras produktionen ned, man minskar i djurantal och går inte på max i tex mjölkproduktionen, säger Jesper Fog-Petersen.

Kraftigt sänkta producentpriser
Läget är just nu värst för de danska djurproducenterna men även de ekologiska spannmålsproducenterna har det kämpigt, eftersom man inte fått några stora prishöjningar i år och volymerna är små.

- Tittar man bara på ekologiskt griskött så har priset sjunkit med över 30 procent sista året, från 30 danska kronor till 20 kr per kilo. Även rejäla sänkningar har gjorts på ekologiska ägg, kyckling och nötkött. Men även många spannmålsbönder har det jobbigt, då man använt dyra insatsmedel och inte fått beräknad skörd, säger Jesper Fog-Petersen.

2018-12-18