Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

...Samma forskare i studie starkt kritisk till biodrivmedel


Stefan Wirsenius, forskare vid Chalmers i Göteborg.

"Det lagkrav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel som infördes den 1 juli i år kommer tvärtemot dess avsikt att öka utsläppen av koldioxid, visar ny forskning. Sveriges storsatsning på biodrivmedel är inte bara till skada för klimatet, den är också onödig då det finns bättre alternativ med lägre utsläpp," skriver forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger på DN Debatt (till artikeln här>> ) den 13/12, samma dag som rapporten som menar att ekologiskt jordbruk är betydligt sämre för klimatet än konventionell produktion lanseras. Även studien om biodrivmedel lanseras i tidskriften Nature.

(till artikeln här>>)

Slutsatsen man dragit av studierna är att biodrivmedel i själva verket ökar klimatpåverkan, jämfört med fossila drivmedel, av samma skäl som ekologisk odling skulle göra det, på grund av att man tar mer jordbruksmark i anspråk för produktionen. Det gäller för alla vanliga typer av biodrivmedel och oavsett om de tillverkas av palmolja från Indonesien eller av raps från Sverige, enligt forskarna. Till exempel skulle biodiesel gjord av svensk raps ha mer än dubbelt så hög klimatpåverkan som fossil diesel.

"Ett avgörande skäl till att biodriv­medel kan orsaka så stora utsläpp är att tillverkningen kräver stora mark­arealer." skriver forskarna på DN Debatt. Resultaten visar att om de marker som i dag används för svensk veteodling för etanol i stället planterades med skog skulle de binda in minst 50 procent mer koldioxid jämfört med de utsläpp som undviks när etanolen ersätter fossil bensin, enligt forskarna. Man använder samma beräkning för "Koldioxidkostnad" som i studien om ekoodling, ett nytt sätt att räkna på detta som forskarna lanserat. Biodrivmedel tillverkade av biprodukter som slaktavfall får däremot godkänt i rapporten.

Forskarna förespråkar dock inte fortsatt användning av fossila drivmedel, utan satsning på el och syntetiska drivmedel.

I en replik i DN svarar 2030-sekretariatets grundare och drivmedelsansvarig Jakob Lagercrantz:

- De lyfter fram hårt skruvade forskningsresultat om att biodrivmedel kan leda till högre klimatutsläpp, jämfört med deras parallella värld där fossila drivmedel används och all mark beskogas...Detta är en gammal debatt, som tar ny fart när förnybara drivmedel växer snabbt. Den gynnar fossilbränsleindustrin som åter klarar sig utan granskning. Han skriver också att "Det är ohederligt att utgå från de sämsta exemplen" (till artikeln här>> )

2018-12-17