Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Epok/SLU svarar på uppmärksammad studie


Även SLUs centrum för forskning inom ekologisk produktion, Epok, bemöter den uppmärksammade sudien som bland annat Chalmers är delaktig i.

– Det är ett intressant perspektiv att inkludera potentialen att lagra in kol, både i de marker där livsmedel odlas och i andra marker. Däremot ger studien inte underlag för att värdera det ekologiska lantbrukets bidrag och tillkortakommanden i sin helhet. Ekologisk produktion berörs faktiskt ytterst lite i artikeln, säger Maria Wivstav.

Epok noterar också att artikeln inte heller svarar på frågan om vilka politiska och ekonomiska styrmedel som skulle krävas för att den mark som "sparas" verkligen kommer användas för ökad kolinlagring och kostnaden för detta.

Även Maria Wivstav nämner det, som även  KRAV gör, att ekologisk produktion i flera utvecklingsländer till och med har visat sig öka avkastningen.

– Mitt perspektiv är att eko har en roll att spela i att driva på utvecklingen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion, men att det finns fler vägar som alla kan bidra, och att produktiviteten och skördarna i en framtida ekologisk produktion i många fall skulle både kunna och behöva bli större, avslutar hon.

2018-12-17